Kontakt:

601 736 833

Jesteśmy też na:

a a a
Procesy biznesowe
a) Analiza stanu obecnego organizacji, audyt procesów i zasobów, identyfikacja obszarów usprawnień.
b) Doradztwo w zakresie rozwoju lub zmiany kultury organizacyjnej, projektowanie i wdrażanie programów zmiany.
c) Podnoszenie efektywności - koncentracja na twardych wynikach.
d) Podnoszenie zaangażowania pracowników - koncentracja na metodach pracy, standardach, budowaniu wartości i dobrej atmosfery w miejscu pracy w celu wzrostu efektywności.
e) Wdrażanie standardów opartych na kulturze Lean Management.

Rozwój ludzi
a) Doskonalenie kadr, budowanie i rozwój kompetencji pracowników.
b) Projektowanie, wdrażanie oraz wspieranie w zarządzaniu zmianą.
c) Poprawa efektywności pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, rozwój kompetencji w obszarach komunikacji, motywowania i zarządzania czasem.
d) Wsparcie w tworzeniu i rozwoju efektywnych zespołów.
e) Wsparcie kadry zarządzającej i pracowników, coaching i indywidualne konsultacje.

COLIBRI CENTRUM WSPARCIA BIZNESU - CO ROBIMY

COLIBRI Centrum Wsparcia Biznesu skutecznie wypracowuje trwałe rezultaty biznesowe.

Rozwiązujemy konkretne problemy w kluczowych obszarach organizacji (procesy i ludzie) oraz wspieramy w budowaniu i umacnianiu efektywności organizacji.

Powodzenie firmy – osiągane wyniki i konkurencyjność - zależą przede wszystkim od ludzi. Pamiętając o tym, skupiamy swoją uwagę przede wszystkim na pracownikach.